0596 362 116
Banner 1920

Tarieven

Wilt u een behandeling starten en in aanmerking komen voor een vergoeding? In Nederland kennen wij een verplichte basisverzekering met een wettelijk eigen risico (in 2024 is dat € 385,- ). Daarnaast kunt u een vrijwillige aanvullende (tandarts) verzekering afsluiten voor zorg die niet in de basisverzekering is opgenomen.

Een conventionele gebitsprothese zit voor 75% in de basisverzekering. De behandeling wordt om de vijf jaar voor u vergoedt. Voor het plaatsen van een gebitsprothese op implantaten is toestemming van de zorgverzekeraar nodig. Wel gelden er het verplichte eigen risico en een wettelijke eigen bijdrage voor prothesen. De persoonlijke bijdrage voor een prothese op implantaten is 8%, 10% of 17%. Weten welke vergoeding op u van toepassing is? Lees hier meer over vergoedingen van gebitsprotheses.

Voor vergoeding van prothetische zorg gelden de volgende algemene regels:

Volledige prothese boven, onder of boven & onder:

 • De vergoeding vanuit de basisverzekering bedraagt 75 % van de totale kosten.
 • De eigen bijdrage bedraagt 25 % van de totale kosten. De eigen bijdrage kan gedeeltelijk tot geheel vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per aanvullende verzekering. Let op: zie opmerking over eigen risico!

Reparaties en rebasing van een volledige kunstgebit:

 • Reparaties en rebasingen kennen een vergoeding vanuit de basisverzekering van 90%.
 • De eigen bijdrage bedraagt 10%. Let op: zie opmerking over eigen risico!

Volledige kunstgebit op implantaten:

Voor een vergoeding vanuit de basisverzekering dient een machtiging afgegeven te zijn door de zorgverzekeraar. Met vrijwel alle zorgverzekeraars hebben wij contracten. Na machtiging is er een vergoeding vanuit de basisverzekering met een eigen bijdrage.

 • Een volledig onder kunstgebit op implantaten kent een eigen bijdrage van 10%.
 • Een volledig boven kunstgebit op implantaten kent een eigen bijdrage van 8%.
 • Een tegelijkertijd vervaardigde normaal boven kunstgebit in combinatie met een implantaat gedragen onder kunstgebit kent een samengestelde eigen bijdrage van 17% en 10%.
 • Een tegelijkertijd vervaardigde normaal onder kunstgebit in combinatie met een implantaat gedragen boven kunstgebit kent een samengestelde eigen bijdrage van 17% en 8%.
 • De eigen bijdrage kan gedeeltelijk tot geheel vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per aanvullende verzekering. Let op: zie opmerking over eigen risico!

Reparatie en rebasing van een implantaat gedragen kunstgebit:

 • Voor een reparatie en rebasing van een implantaat gedragen kunstgebit moet er een machtiging zijn afgegeven door de verzekeraar. Na machtiging is er een vergoeding vanuit de basisverzekering.
 • Een reparatie en rebasing kent een eigen bijdrage van 10%. Let op: zie opmerking over eigen risico!

Kosten implantologie:

 • Het vooronderzoek, de röntgenfoto en het implanteren van implantaten ten behoeve van een prothese op implantaten kent een vergoeding van 100% vanuit de basisverzekering. Let op: zie opmerking over eigen risico!
 • Het kan voorkomen dat twee maal het eigen risico belast wordt, dit wanneer het implanteren en het plaatsen van de kunstgebit op implantaten in twee verschillende kalenderjaren plaatsvindt.
 • Indien uiteindelijk het plaatsen van de implantaten niet doorgaat dan zijn de kosten voor foto’s en consult voor rekening van patiënt. Ze komen dus daarmee niet ten laste van de basisverzekering.

Partiële prothese:

 • De kosten van een partiële prothese of frame prothese vallen niet onder de basisverzekering. Deze kosten zijn particuliere kosten. De kosten voor partiële prothese of frame prothese kunnen geheel of gedeeltelijk vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per aanvullende verzekering.
 • De kosten van reparaties en rebasingen van een partiële prothese of frame kunnen geheel of gedeeltelijk vergoed worden uit de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per aanvullende verzekering.

Eigen risico:

In 2024 bedraagt het wettelijk vastgesteld eigen risico € 385,-. Bij alle boven genoemde vergoedingen voor prothetische zorg vanuit de basisverzekering worden deze ten laste gelegd van het wettelijk eigen risico. Daarnaast kan het wettelijk eigen risico vrijwillig verhoogd worden, tegen een lagere basispremie.

*Het kan voor komen dat de tandprotheticus een overeenkomst met uw zorgverzekeraar heeft afgesloten. Eén van de zaken die dan vaak wordt afgesproken is machtigingsvrij werken. In dat geval hoeft er niet van te voren een machtiging te worden aangevraagd. Wij raden elke patiënt aan om met de offerte van de behandeling (verplicht boven de € 250,-) bij de eigen verzekeraar op te vragen wat de vergoeding zal zijn vanuit de basisverzekering en de eventueel afgesloten aanvullende verzekering. Door de diversiteit aan polissen en zeer verschillende polisvoorwaarden, bijvoorbeeld betreffende wel of geen verplichting om naar een gecontracteerde zorgverlener te gaan, is het de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt om zich daarvan te vergewissen.

Eigen bijdragen, snapt u het nog?